لیست شرکت های حمل ونقل کالا استان قزوین

ردیف

نام شرکت

تلفن  ثابت

محل استقرار

مدیر عامل

همراه

1

 تعاونی تریلی داران البرز

32580071

پایانه حمل بار

زادهش

9121812359

2

پیروز سرعت

32580010

پایانه حمل بار

توکلی

9123826534

3

معتمد بار

32580011

پایانه حمل بار

کیانفر

9392810346

4

تضمین بار

32580081

پایانه حمل بار

میثم علیخانی

9126826831

5

کارانه ترابر

32580083

پایانه حمل بار

رضایی

9121820968

6

خاورداران

32580017

پایانه حمل بار

چگینی

9121821809

7

کمپرسی داران

32580018

پایانه حمل بار

علیخانی

9122813201

8

فلاح ترابر

32580092

پایانه حمل بار

میرزاخانی

912380864

9

بهینه جام

32580022

پایانه حمل بار

دست افکن

9192846874

10

فاخر ترابر

32580104

پایانه حمل بار

هاشمی

9121823994

11

جامداران

32580024

پایانه حمل بار

همدانی

9122810334

12

تابش ترابر

32580026

پایانه حمل بار

قربانی

9123811116

13

عمار البرز

32580106

پایانه حمل بار

دانش

9199157835

14

سعادت ترابر سهند

32580030

پایانه حمل بار

کرمی

9127858652

15

البرز ترابر کاسپین

32580032

پایانه حمل بار

احمدی

9126815011

16

جهان البرز

32580033

پایانه حمل بار

کاظمی

09192812103

17

نیکو بار

32580035

پایانه حمل بار

ملکی

9122812372

18

تعاونی تک واحدی

32580037

پایانه حمل بار

مرندی

9121811219

19

کوهدشت امید

32580065

پایانه حمل بار

رحمان چگینی

9122815658

20

شاهسون بار

32580064

پایانه حمل بار

کاکاوند

9122819774

21

نخل طلایی

32580063

پایانه حمل بار

حسینی

22

شبدیز بار

32580061

پایانه حمل بار

کرمی

9123826732

23

گلباران

32580058

پایانه حمل بار

خویینی

09125821696

24

آسان بار

32580056

پایانه حمل بار

مافی

9121814327

25

تاو ترابر

32580055

پایانه حمل بار

عنایتی

9121821479

26

قزوین ترابر

32580054

پایانه حمل بار

کشاورز

9121820119

27

تضمین راه

32580053

پایانه حمل بار

منافی

9126816882

28

گلرنگ ترابر

32580050

پایانه حمل بار

حیدری

9102824816

29

آبادن

32580049

پایانه حمل بار

محمد گنجی

9125814419

30

آرش بار

32580047

پایانه حمل بار

مسعودالهیاری

9123816036

31

قافله ترابر

32580046

پایانه حمل بار

چگینی

9121821860

32

ایران البرز

32580042

پایانه حمل بار

09122733412

33

قزوین کامیون

32580041

پایانه حمل بار

حسینی

9121815939

34

لیا ترابر

32580039

پایانه حمل بار

پیروندی

9121825633

35

خلیج فارس

33374377

پایانه حمل بار

احمد پور

36

بهار نفت قزوین

33236910

قزوین

صفردخت

9127863948

37

مهتاب بار زلیخا

34243477

جاده بوئین زهرا

دوستی

9122814945

38

خروش رعد

34224001

بوئین زهرا

نجفی

9123819963

39

کوثر بار

34428347

بوئین زهرا

احمدی

9126815011

40

طاووس البرز

34428561

بوئین زهرا

یحیی زاده

9121824045

41

حمید بار اطمینان

34532582

بوئین زهرا

قموشی

9125813725

42

بهاران ترابر

34224477

بوئین زهرا

انصاری

09127898552-09125813724

43

خرم صبای شال

34412618

شال

محمدرضایی

9127849121

44

امین شال

34412743

شال

خوشبین

9121826570

45

فروزان ترابر

34412212

شال

محمدرضایی

9122142620

46

بهمن ترابر

34414343

شال

همتی

9125819031

47

سریع ترابر شال

34413656

شال

حیدری

9122810534

48

ممتاز ترابر

35521011

شال

تکاپو

9123824256

49

شهاب عدل

35222830

تاکستان

معروف خانی

9121819660

50

شاهین تاکستان

35222308

تاکستان

حمید رضاطاهرخانی

9124821915

51

تاکستان بار

35237777

تاکستان

طاهرخانی

9123827189

52

تاک زمین

35224545

تاکستان

رحمانی

9123820529

53

جهان بار

35270045

تاکستان

طاهرخانی

9122820052

54

تندر بار تاکستان

35270001

تاکستان

طاهرخان

9122820067

55

شکوه باران

35270025

تاکستان

خدابنده

9123829272

56

قائم بار

35270340

تاکستان

رشکی

09127808639-

57

شاهین حیدریه

35682000

ضیا آباد

حمید سیف آبادی

9127817299

58

کوروش پیمای کاسپین

35762293

فارسجین

دست افکن

9122814656

59

رهنورد یاران

35762998

فارسجین

شیرین پور

9123827267

60

امید بار ضیاآباد

35764435

ضیاآباد

لشکری

9121819565

61

شیشه فلوت کاسپین

35762879

فارسجین

خجسته

9197096989

62

آرمان بار

فاقد

خرم دشت(تاکستان)

حاجی زاده

9122824553

64

فرزاد بار نهاوند

فاقد

خرم دشت(تاکستان)

قلعه قوند

9121826919

65

آیدین بار

34762405

آبگرم

قهوچی

9121816131

66

پیوند بار

32827724

آبیک

صفویه

9121823661

67

عدالت بار

32829520

آبیک

هاشمی

09122817624

68

صمد بار

32824464

آبیک

احد خیل نژاد

9122823606

69

سیمرغ مهاجر

32890245

آبیک

هنرور

9121816395

70

نسیم بهاران

34533387

دانسفهان

قموشی

9128818364

71

ابریشم بار

32326636

قزوین

محبتی

9123827398

72

مبتکران سرعت

33230258

قزوین

موسوی

9306016700

73

نوید بار کشاورز

33576910

قزوین

چگینی

9127838541

74

نگین بار صدر

تاکستان

رحیمی

09331819361- 09121822136

75

میعاد ترابر

32580184

لیا

قنبری

9122819169

76

ابریشم بویین سیر

34228091

بوئین زهرا

خسروی

9121013564

77

آریان استیل

58434304

بوئین زهرا

نوروزی

9.1E+09

78

تات بار

35270555

تاکستان

طاهرخانی

9122824604

79

ترکیب بار

32580206

پایانه حمل بار

ضابطی

9123833594

80

زاگرس ترابر بوئین

58434311

بوئین زهرا

اینانلو,

9126106679

81

شبدیز رانان اسفرورین

35270548

تاکستان

احمد رحمانی

9127825714

82

آسمان بار خرمدشت

خرمدشت

مسعود رحمانی فتحی

9190460081

83

پرسی گاز

قزوین

محمدی

9128824072

84

هاگ بار

ابیک

شیرزادی

915905299

85

گلدیران

آبیک

اسدی

9123776250

86

آرامش بار

آبیک

نجفی

9122822059

87

نمایندگی شتابان شمال

قزوین- کورانه

حمید رضا فخری مقدم

9192812011

88

ایلیات ترابر

بوئین زهرا

ممکن است بپسندید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *