لیست شرکت های حمل و نقل استان قزوین

ردیف نام شرکت تلفن  ثابت محل استقرار مدیر عامل همراه
1  تعاونی تریلی داران البرز 32580071 پایانه حمل بار زادهش 9121812359
2 پیروز سرعت 32580010 پایانه حمل بار توکلی 9123826534
3 معتمد بار 32580011 پایانه حمل بار کیانفر 9392810346
4 تضمین بار 32580081 پایانه حمل بار میثم علیخانی  9126826831
5 کارانه ترابر 32580083 پایانه حمل بار رضایی 9121820968
6 خاورداران 32580017 پایانه حمل بار چگینی 9121821809
7 کمپرسی داران 32580018 پایانه حمل بار علیخانی 9122813201
8 فلاح ترابر 32580092 پایانه حمل بار میرزاخانی 912380864
9 بهینه جام 32580022 پایانه حمل بار دست افکن 9192846874
10 فاخر ترابر 32580104 پایانه حمل بار هاشمی 9121823994
11 جامداران 32580024 پایانه حمل بار همدانی 9122810334
12 تابش ترابر 32580026 پایانه حمل بار حسین   اسدی 9124815795
13 عمار البرز 32580106 پایانه حمل بار دانش 9199157835
14 سعادت ترابر سهند 32580030 پایانه حمل بار کرمی 9127858652
15 البرز ترابر کاسپین 32580032 پایانه حمل بار احمدی 9126815011
16 جهان البرز 32580033 پایانه حمل بار کاظمی 09192812103رضا-09122822533
17 نیکو بار 32580035 پایانه حمل بار ملکی 9122812372
18 تعاونی تک واحدی 32580037 پایانه حمل بار مرندی 9121811219
19 کوهدشت امید 32580065 پایانه حمل بار رحمان چگینی 9122815658
20 شاهسون بار 32580064 پایانه حمل بار کاکاوند 9122819774
21 نخل طلایی 32580063 پایانه حمل بار دانش 9125817835
22 شبدیز بار 32580061 پایانه حمل بار کرمی 9123826732
23 گلباران 32580058 پایانه حمل بار خویینی رمضانی 09125821696- 9121829126
24 آسان بار 32580056 پایانه حمل بار مافی 9121814327
25 تاو ترابر 32580055 پایانه حمل بار عنایتی 9121821479
26 قزوین ترابر 32580054 پایانه حمل بار کشاورز 9121820119
27 تضمین راه 32580143-5 پایانه حمل بار منافی 9126816882
28 گلرنگ ترابر 32580050 پایانه حمل بار حیدری 9102824816
29 آبادن 32580049 پایانه حمل بار محمد گنجی 9125814419
30 آرش بار 32580047 پایانه حمل بار مسعودالهیاری 9123816036
31 قافله ترابر 32580046 پایانه حمل بار چگینی 9121821860
32 ایران البرز 32580042 پایانه حمل بار 09122733412حسینی
33 قزوین کامیون 32580041 پایانه حمل بار حسینی 9121815939
34 لیا ترابر 32580039 پایانه حمل بار پیروندی 9121825633
35 خلیج فارس 33374377 پایانه حمل بار احمد پور
36 بهار نفت قزوین 33236910 قزوین صفردخت 9127863948
37 مهتاب بار زلیخا 34243477 جاده بوئین زهرا دوستی 9122814945
38 خروش رعد 34224001 بوئین زهرا نجفی 9123819963
39 کوثر بار 34428347 بوئین زهرا احمدی 9126815011
40 طاووس البرز 34428561 بوئین زهرا یحیی زاده 9121824045
41 حمید بار اطمینان 34532582 بوئین زهرا قموشی 9125813725
42 بهاران ترابر 34224477 بوئین زهرا انصاری حمیدرضا 09127898552-09125813724
43 خرم صبای شال 34412618 شال محمدرضایی- جواد 9127849121-09191861699
44 امین شال 34412743 شال حیدری 9121819040
45 فروزان ترابر 34412212 شال محمدرضایی 9122142620
46 بهمن ترابر 34414343 شال همتی 9125819031
47 سریع ترابر شال 34413656 شال حیدری 9122810534
48 ممتاز ترابر 35521011 شال تکاپو 9123824256
49 شهاب عدل 35222830 تاکستان معروف خانی  9121819660
50 شاهین تاکستان 35222308 تاکستان حمید رضاطاهرخانی 9124821915
51 تاکستان بار 35237777 تاکستان طاهرخانی 9123827189
52 تاک زمین 35224545 تاکستان آرمین 9127897114
53 جهان بار 35270045 تاکستان طاهرخانی 9122820052
54 تندر بار تاکستان 35270001 تاکستان طاهرخان 9122820067
55 شکوه باران 35270025 تاکستان خدابنده 9123829272
56 قائم بار 35270340 تاکستان رشکی 09127808639-
57 شاهین حیدریه 35682000 ضیا آباد  حمید سیف آبادی 9127817299
58 کوروش پیمای کاسپین 35762293 فارسجین  دست افکن 9122814656
59 رهنورد یاران 35762998 فارسجین شیرین پور 9123827267
60 امید بار ضیاآباد 35764435 ضیاآباد لشکری 9121819565
61 شیشه فلوت کاسپین 35762879 فارسجین خجسته 9197096989
62 آرمان بار فاقد خرم دشت(تاکستان) حاجی زاده 9122824553
64 فرزاد بار نهاوند فاقد خرم دشت(تاکستان) قلعه قوند 9121826919
65 آیدین بار 34762405 آبگرم قهوچی 9121816131
66 پیوند بار 32827724 آبیک صفویه 9121823661
67 عدالت بار 32829520 آبیک هاشمی 09122817624-زرگر09122813518
68 صمد بار 32824464 آبیک احد خیل نژاد 9122823606
69 سیمرغ مهاجر 32890245 آبیک هنرور 9121816395
70 نسیم بهاران 34533387 دانسفهان قموشی 9128818364
71 ابریشم بار 32326636 قزوین محبتی 9123827398
72 مبتکران سرعت 33230258 قزوین موسوی 9306016700
73 نوید بار کشاورز 33576910 قزوین چگینی 9127838541
74 نگین بار صدر تاکستان رحیمی 09331819361- 
75 میعاد ترابر 32580184 لیا قنبری 9122819169
76 ابریشم بویین سیر 34228091 بوئین زهرا خسروی 9121013564
77 آریان استیل 58434304 بوئین زهرا نوروزی 9121127272
78 تات بار 35270555 تاکستان طاهرخانی 9122829455
79 ترکیب بار 32580206 پایانه حمل بار ضابطی 9123833594
80 زاگرس ترابر بوئین 58434311 بوئین زهرا اینانلو, 9126106679
81 شبدیز رانان اسفرورین 35270548 تاکستان احمد رحمانی 9127825714
82 آسمان بار خرمدشت خرمدشت مسعود رحمانی فتحی 9122824604
83 پرسی گاز قزوین محمدی 9128824072
84 هاگ بار ابیک شیرزادی 9125905292
85 گلدیران آبیک اسدی 9123776250
86 آرامش بار آبیک نجفی 9122822059
87 نمایندگی شتابان شمال قزوین- کورانه حمید رضا فخری مقدم 9192812011
88 ایلیات ترابر  بوئین زهرا خان احمدی 9370909287
89 شیشه جام باز قزوین غفاری 9122811368

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *