دسته بندی: آموزش

0

عدم ثبت واریزی شرکتهای حمل و نقل در سامانه کنترل بارنامه سازمان

شرکت حمل و نقل کالا برای پرداخت چهاردرصد و کدرهگیری می بایست ابتدا  با نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه کنترل بارنامه شده و سپس از قسمت امور مالی قسمت پرداخت متمرکز را انتخاب نماید...