ارسال بنزین صادراتی به مقصد اقلیم کردستان عراق

به اطلاع میرساند بارگیری و ارسال بنزین صادراتی به مقصد اقلیم کردستان عراق از طریق پایانه مرزی تمرچین شهرستان پیرانشهر تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد.