انجام احراز هویت توسط شرکت حمل و نقل

به اطلاع کلیه شرکت های حمل و نقل میرساند، حضور دارنده کارت هوشمند و انجام احراز هویت توسط شرکت حمل و نقل به هنگام صدور بارنامه الزامی بوده و در صورت عدم رعایت موضوع،...