ایمن سازی انتها و پهلوی ناوگان باری

پیرو اطلاعیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان قزوین در راستای افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات و لزوم انجام اقدامات موثر و با توجه به مسئولیت مدنی تمامی فعالان عرصه...