برچسب: تردد کامیون های حامل مواد خطرناک در محور ساحلی

تردد کامیون های حامل مواد خطرناک در محور ساحلی جنوب 0

تردد کامیون های حامل مواد خطرناک در محور ساحلی جنوب

به اطلاع می رساند به منظور ارتقای ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از تصادفات احتمالی تردد کامیون های حامل مواد خطرناک در محور ساحلی بوشهر -شیفت و گناوه ممنوع شده و مسیر جایگزین...