تسویه بدهی مربوط به عوارض جابجایی کالا

پیرو بخشنامه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین به اطلاع میرساند از تاریخ ۹۹/۰۷/۲۰ کلیه شرکت های حمل و نقل می بایست هر ۵ روز یک بار نسبت به...