ثبت شکایات رانندگان بیمه تکمیلی درمان

سامانه ثبت شکایات رانندگان در خصوص بیمه تکمیلی درمان در سایت کانون انجمن های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور به آدرس www.kanoont.ir  میباشد .