جلسه هیات مدیره کانون کارفرمایان انجمن های قزوین

جلسه هیات مدیره کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالای کشور به منظور بررسی و حل مشکلات حوزه حمل و نقل کالا با جناب آقای مهندس حسن نیا ریاست محترم...