برچسب: محدودیت های ترافیکی به مناسبت ایام اربعین

محدودیت های ترافیکی به مناسبت ایام اربعین 0

محدودیت های ترافیکی به مناسبت ایام اربعین

با توجه محدودیت های ترافیکی به مناسبت ایام اربعین به اطلاع می رساند از صدور بارنامه و درخواست صدور پروانه عبور محمولات ترافیکی به استثنائی وسایل نقلیه حامل مواد سوختنی و فاسد شدنی جهت...