عدم اجرا محدودیت تردد نوروز 1400

به اطلاع میرساند، محدودیت تردد برای وسایل نقلیه باری در ایام نوروز پیش رو اجرا نمی گردد.