انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی مدیران و کارمندان شرکت ها و موسسات حمل و نقل

به اطلاع میرساند با عنایت به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان در سال جاری و مشمولیت اعضای هیئت مدیره، کارکنان کانون ها و انجمن ها ،مدیران و کارمندان محترم شرکت ها و موسسات حمل...