اطلاعیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

پیرو درخواست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، کلیه شرکت های حمل و نقل می بایست از تاریخ ۰۰/۰۱/۲۸ به مدت سه روز نسبت به ارسال ناوگان باری فله بر...