برچسب: مغایرت اطلاعات نوع بارگیر ناوگان

مغایرت اطلاعات نوع بارگیر ناوگان 0

مغایرت اطلاعات نوع بارگیر ناوگان

با توجه به بخشنامه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین به اطلاع میرساند در صورت مغایرت اطلاعات نوع بارگیر ناوگان خود با اطلاعات ثبت شده در سامانه کارت هوشمند...