در خصوص ممنوعیت صدور بارنامه

احتراما با عنایت به اعلام رسمی و سراسری معاون محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در خصوص ممنوعیت صدوربارنامه طی روز های یکم و دوم بهمن ماه جاری به مقصد استانهای...