برچسب: نصب اپلیکیشن راهبران حمل و نقل

اپلیکیشن راهبران 0

نصب اپلیکیشن راهبران حمل و نقل از طریق کافه بازار

باسلام خدمت مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل باتوجه به قطع بودن سامانه ارسال پیامک “بارنامه” و جمع آوری سامانه فوق بصورت کلی، خواهشمنداست در صورت تماس رانندگان بخش حمل و نقل و سوال در...