در راستای شفاف سازی و رعایت حقوق شهروندی مجدداً یادآوری می گردد مطابق بند های ۱۳، ۱۰ ۱۴ شرایط عمومی حمل و نقل جاده های داخلی کالا مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، در هنگام صدور بارنامه دریافت هرگونه وجه تحت عناوین پشت بارنامه بار چینی، دالان داری، انعام ،گاراژ داری و انبارداری و سایر هزینه ها و مراودات تجاری فی مابین شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا از رانندگان مجاز نبوده و این موضوع ارتباطی به رانندگان نداشته و الزامی برای مشارکت در امور یاد شده ندارند.
اطلاعیه

هنگام صدور بارنامه دریافت هرگونه وجه تحت عناوین

Visits: 24

در راستای شفاف سازی و رعایت حقوق شهروندی مجدداً یادآوری می گردد مطابق بند های ۱۳، ۱۰ ۱۴ شرایط عمومی حمل و نقل جاده های داخلی کالا مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، در هنگام صدور بارنامه دریافت هرگونه وجه تحت عناوین پشت بارنامه بار چینی، دالان داری، انعام ،گاراژ داری و انبارداری و سایر هزینه ها و مراودات تجاری فی مابین شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا از رانندگان مجاز نبوده و این موضوع ارتباطی به رانندگان نداشته و الزامی برای مشارکت در امور یاد شده ندارند.

در راستای شفاف سازی و رعایت حقوق شهروندی مجدداً یادآوری می گردد مطابق بند های ۱۳، ۱۰ ۱۴ شرایط عمومی حمل و نقل جاده های داخلی کالا مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، در هنگام صدور بارنامه دریافت هرگونه وجه تحت عناوین پشت بارنامه بار چینی، دالان داری، انعام ،گاراژ داری و انبارداری و سایر هزینه ها و مراودات تجاری  فی مابین شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا از رانندگان مجاز نبوده و این موضوع ارتباطی به رانندگان نداشته و الزامی برای مشارکت در امور یاد شده ندارند.

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *